1. Zainteresovan sam za postavljanje prezentacije moje firme, odnosno, ponude ili potražnje moje firme, na sajtu biz-impuls.com. Kako mogu to da uradim?
Zahtev za postavljanje Vaše firme na sajtu biz-impuls.com možete dostaviti pomoću odabira paketa koji Vas interesuje, prateći polja koja formulišu Vašu narudžbu.
Zahtev možete uputiti i direktno na meil sales@biz-impuls.com. Po prispeću Vašeg zahteva, kontaktiraće Vas predstavnik sajta biz-impuls.com vezano za definisanje Vašh potreba i definisanja neophodnih materijala potrebnih za sačinjavanje odgovarajuće prezentacije Vaše firme, prezentacije ponude i/ili potražnje Vaše firme.
2. Koliko je vremensko trajanje prezentacije moje firme na sajtu biz-impuls.com od momenta objave?
Vremensko trajanje prezentacije Vaše firme od momenta objave iznosi 1 godinu. Nakon isteka 1 godine trajanja paketa, moguće je obnoviti period trajanja paketa za narednu godinu.
Vremensko trajanje prezentacije može se, na zahtev klijenta, ugovoriti i na kraći i na duži rok od jedne godine i ono se definiše usaglašavanjem potreba klijenta i mogućnosti sajta biz-impuls.com.
U slučaju takvih potreba, dovoljno je da se klijent sa svojim zahtevom i predlogom obrati predstavnicima sajta biz-impuls.com na meil sales@biz-impuls.com.
3. Koja je cena jedne godine objavljivanja prezentacije firme, prezentacije ponude i/ili potražnje firme, na sajtu biz-impuls.com?
Cene različitih paketa usluga objavljivanja prezentacije Vaše firme, kao i objašnjenje pojmova, nalaze se na stranici Oglašavanje – https://biz-impuls.com/objavljivanje/
4. Da li postoji mogućnost prilagođavanja paketa objavljivanja potrebama moje firme?
Da, otvoreni smo za sve predloge izmena, odnosno prilagođavanja paketa Vašim željama i potrebama. Dovoljno je da nas obavestite o svom predlogu prilagođavanja jednog od paketa Vašim potrebama. Vaši predlozi biće izanalizirani i maksimalno će se težiti njihovom zadovoljenju, u skladu sa realnim mogućnostima sajta.
5. Da li, i kako, mogu izmeniti sadržaj prezentacije svoje firme na sajtu biz-impuls.com u toku trajanja perioda njene objave?
Svaka izmena objave, u toku trajanja perioda njene objave, se dodatno naplaćuje prema važećem cenovniku.
Paketi objave PRO i PRO+ omogućuju jednu besplatnu izmenu objave, odnosno, jedno besplatno menjanje sadržaja prezentacije Vaše firme na poslovnom sajtu biz-impuls.com u toku trajanja perioda njene objave.
Svaka naredna izmena objave se dodatno naplaćuje.
U slučaju da želite da izmenite sadržaj svoje prezentacije, potrebno je da Vaš zahtev, zajedno sa opisom izmene i pripadajućim materijalima, dostavite na meil support@biz-impuls.com .
6. Ako se odlučim za paket koji nudi prezentovanje moje firme na 3 jezika (srpski, nemački i engleski) da li je potrebno da Vam tekstove prezentacije moje firme i prezentacija njene ponude i /ili potražnje dostavim na sva 3 jezika?
Ne, dovoljno je da tekst prezentacije Vaše firme, prezentacije Vaše ponude i /ili potražnje dostavite na jednom od navedenih jezika. Prevod na preostala dva jezika je obuhvaćen izabranim paketom objave.
7. U kom roku će biti objavljena prezentacija moje firme, njene potražnje i /ili ponude na sajtu biz- impuls.com?
Vi kao naručitelj objave, morate poslati upit najmanje 7 radnih dana pre željenog roka objave. Rok objave prezentacije firme naručitelja je najkasnije 5 radnih dana od avansne uplate paketa objave i dostave odgovarajućeg materijala za objavu prezentacije.
Naručitelj dostavlja odgovorajuće materijale za prezentaciju elektronskom poštom (e-mail-om) minimalno 5 radnih dana pre željenog početka objavljivanja.
Pored gore navedenih rokova, tim sajta biz-impuls.com će se uvek truditi da ti rokovi za objavu prezentacije budu što kraći, ali kraće rokove, zbog povremenog povećanog obima posla ne možemo uvek garantovati.
8. Kako ću saznati da je prezentacija moje firme objavljena ha sajtu biz-impuls.com?
Kada su svi materijali (podaci o firmi, tekstovi, fotografije) budu obrađeni i prezentacija Vaše firme bude kompletirana, objavljujemo je na sajtu biz-impuls.com i obaveštavamo Vas e-mailom o tome. Šaljemo Vam tom prilikom i direktan link ka prezentaciji Vaše firme na sajtu biz-impuls.com.
9. Šta u slučaju da imam reklamaciju na objavljenu prezentaciju?
Reklamacije na objavljenu prezentaciju se prihvataju isključivo putem e-maila i to 72 h nakon objave prezentacije, nakon čega će one biti razmotrene. Ukoliko se pokaže da je reklamacija opravdana, razlozi reklamacije će biti korigovani i prezentacija će biti dovedena u željeno stanje.
Naručitelju prezentacije će biti produženo vreme trajanja objave prezentacije za period u kome je prezentacija imala navedene osnove za reklamaciju. Reklamacija neće biti uvažena ukoliko je došlo do greške naručitelja objave prezentacije usled dostave neodgovarajućih materijala za prezentaciju.

Sajt biz-impuls.com je otvoren za sve predloge i primedbei trudi se da maksimalno izađe u susret svakom svom klijentu, kako bi svaki klijent bio u potpunosti zadovoljan.
Website design: ATEC Technologies
Scroll