STARTER

5.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA
 • 1 kategorija / 1 podkategorija
 • Osnovne informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • Osnovne informacije o ponudi firme
 • do 5 ključnih reči - Tagova
 • jezik prezentacije firme: srpski

STARTER +

11.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA, ili na sekciji POTRAŽNJA
 • 1 kategorija / do 2 podkategorije
 • Osnovne informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • Osnovne informacije o ponudi ili potražnji firme
 • do 5 ključnih reči - Tagova
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

STANDARD

17.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA, ili na sekciji POTRAŽNJA
 • do 2 kategorije / do 4 podkategorije
 • Osnovne informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • Informacije o ponudi ili potražnji firme
 • do 8 ključnih reči - Tagova
 • Dodatna galerija fotografija: do 8 fotografija
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

STANDARD +

24.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 2 prezentacije - 1 na sekciji PONUDA, 1 na sekciji POTRAŽNJA
 • do 2 kategorije / do 4 podkategorije
 • Osnovne informacije o firmi iste na oba prikaza
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija po prezentaciji - ista u obe prezentacije
 • Informacije o ponudi i o potražnji firme
 • do 8 ključnih reči - Tagova po prezentaciji
 • Dodatna galerija fotografija: do 8 fotografija
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

PRO

29.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA, ili na sekciji POTRAŽNJA
 • do 3 kategorije / do 6 podkategorija
 • informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • detaljnije informacije o ponudi ili o potražnji firme
 • do 12 ključnih reči - Tagova
 • Dodatna galerija fotografija: do 12 fotografija
 • mogućnost jedne izmene sadržaja prezentacije u periodu trajanja paketa
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

PRO +

35.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 2 prezentacije - 1 na sekciji PONUDA, 1 na sekciji POTRAŽNJA
 • do 3 kategorije / do 6 podkategorija
 • Informacije o firmi iste u obe prezentacije
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija po prezentaciji - ista u obe prezetacije
 • detaljnije informacije o ponudi i o potražnji firme
 • do 12 ključnih reči - Tagova po prezentaciji
 • Dodatna galerija fotografija: do 12 fotografija
 • mogućnost jedne izmene sadržaja prezentacije u periodu trajanja paketa
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

Obnova godišnje preplate na postojeći paket:
- u slučaju da nema izmena u sadržaju prezentacije - 50% popusta na cenu paketa

Doplata za isticanje firme na početnoj stranici : 29.999 din godišnje
Doplata za isticanje firme na stranici Ponuda: 9.999 din godišnje
Doplata za isticanje firme na stranici Potražnja: 9.999 din godišnje

Dodatno ažuriranje, izmena sadržaja prezentacije firme u periodu trajanja paketa: 5.999 din po izmeni, po jeziku prezentacije (17.997 din po izmeni kompletne trojezične prezentacije (srpski, engleski, nemački))

NAPOMENA: cene su date bez obračunatog PDV-a. (poreza na dodatu vrednost)

POJAŠNJENJE POJMOVA:
- 1 Kategorija / 1 podkategorija - prezentacija firme je dodeljena jednoj kategoriji i jednoj podkategoriji, odnosno, firma je vidljiva u jednoj kategoriji i u jednoj podkategoriji poslovnog web sajta biz-impuls.com (u primeru paketa STARTER).,
- osnovne informacije o firmi - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 600 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima STARTER, STARTER +, STANDARD i STANDARD +.,
- naslovna galerija - prikaz fotografija u gornjem naslovnom delu prezentacije firme.,
- osnovne informacije o ponudi firme - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 600 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima STARTER, STARTER +.,
- ključna rač - Tag - podatak internet pretraživačima o tome koje informacije su dostupne na određenoj prezentaciji. U skladu sa tim pretraživač rangira prezentaciju firme u pretrazi. Ključne reči se koriste za postizanje boljeg rangiranja prezentacije kompanije od strane pretraživača i time veće vidljivosti prezentacije na Internetu.,
- dodatna galerija fotografija - prikaz fotografija u donjem delu prikaza firme, tematski vezanih za samu ponudu ili potražnju.,
- informacije o ponudi, ili o potražnji, firme - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 1000 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima STANDARD, STANDARD + .,
- informacije o firmi - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 1000 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima PRO, PRO + .,
- detaljnije informacije o ponudi ili potražnji firme - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 1400 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima PRO, PRO + .,
- mogućnost jedne izmene sadržaja prezentacije firme u periodu trajanja paketa - kupac paketa, u slučaju da u periodu trajanja paketa želi da unese izmene u prezentaciju svoje firme na poslovnom web sajtu biz-impuls.com, odnosno promeni sadržaj prezentacije svoje firme, može to da ostvari besplatno, odn., bez dodatnih troškova onoliko puta koliko je svakim paketom to omogućeno. (Paketi PRO i PRO+ - jedna besplatna izmena u periodu trajanja paketa).

U slučaju da se kupac odluči za kupovinu paketa STANDARD + ili PRO +, odnosno, da kupac želi prezentaciju svoje firme na obe sekcije portala, i na sekciji portala PONUDA, i na sekciji POTRAŽNJA, prikaz informacija o firmi i prikaz naslovne galerije firme se ne menjaju, odnosno, ostaju isti u obe prezentacije, i u sekciji POTRAŽNJA, i u sekciji PONUDA.
Ove obe prezentacije razlikuju se u tekstu informacija o ponudi, ili o potražnji, i razlikuju se u različitim fotografijama u dodatnoj galeriji fotografija svake prezentacije, odnosno, fotografijama tematski vezanim za ponudu, ili za potražnju.
Paketi STANDARD + i PRO + omogućavaju definitivno veću vidljivost prezentacija firme, kako na samom portalu biz-impuls.com, tako i na samom internetu.

Website design: ATEC Technologies
Scroll