Operater sajta – Ponuđač

THE BEST COOPERATOR doo
Kneza Arsena 7, Guncati
SRB-11460 Beograd – Barajevo
E-mail: office@thebestcooperator.com
Tel.: +381 60 485 999 0

Napomena:

Ovaj kontakt e-mail-om namenjen je za opšte upite vezane za ponuđača. Ne upotrebljavajte ovu e-mail- adresu kada imate pitanja o korišćenju usluga sajta biz-impuls.com. U tom slučaju rado će Vam pomoći naša Korisnička služba na adresi support@biz-impuls.com.

Direktor
Branko Jasić, dipl. inž., MBA

Privredni registar
Agencija za privredne registre, matični broj – MB 21039713

Poreski identifikacijski broj – PIB
108640961

Registracioni broj poreza na dodatu vrednost – PDV
REGPDV-398081

Rešavanje sporova
Trudićemo se da sve sporne situacije rešavamo mirnim putem u vansudskom postupku.
Ako to nije moguće, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
Nismo ni obavezni ni voljni da učestvujemo u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Website design: ATEC Technologies
Scroll