O nama

Unapredite svoje poslovanje uz biz-impuls.com

  • biz-impuls.com je poslovni internet sajt koji ima za cilj da pomogne malim i srednjim privrednim subjektima u njihovom razvoju i rastu, rastu njihovih poslovnih aktivnosti i uvećanju njihove dobiti.
  • biz-impuls.com omogućava svojim klijentima da budu više vidljivi na internetu, da na sajtu biz- impuls.com prezentuju svoje proizvode i usluge kako lokalnim kupcima, tako i kupcima u udaljenim zemljama.
  • biz-impuls.com omogućava također svojim klijentima da na sajtu biz-impuls.com objave svoju potražnju za proizvodima i uslugama, potražnju koja će biti vidljiva velikom broju domaćih i inostranih dobavljača.
  • sadržaji prezentacija firmi na poslovnom sajtu biz-impuls.com imaju mogućnost objave na 3 jezika: srpskom, nemačkom i engleskom. To omogućava prezentaciju Vaše firme, prezentaciju Vaše ponude ili potražnje, kako na lokalnom tržištu, tako i na globalnom.
  • mnoga mala i srednja preduzeća su svesna činjenice da je lokalno tržište relativno malo, premalo da bi moglo omogučiti daljnji kvalitetan rast i razvoj njihovog poslovanja. Iz tog razloga je neophodno njihovo predstavljanje i na drugim jezicima.
    Objave prezentacija Vaše firme na drugim jezicima otvaraju potpuno nove horizonte i omogućuju kontakt Vaše firme sa novim partnerima, kupcima ili dobavljačima, iz udaljenih zemalja.
  • biz-impuls.com pomaže Vašem preduzeću da bude pronađeno na internetu i doprinosi tome da se novi kupci zainteresuju za Vašu ponudu, ili da Vaša potražnja bude vidljiva mnogobrojnim novim potencijalnim dobavljačima.
  • bez obzira što Vaša firma ima svoju vlastitu internet prezentaciju, njeno predstavljanje i na poslovnom sajtu biz-impuls.com dodatno povećava njeno prisustvo i vidljivost na internetu. Vodeći internet pretraživači time brže pronalaze Vašu firmu i prikazuju je na boljim mestima svojih pretraga, te je čine tako dostupnom većem krugu posmatrača.
  • ambiciozne firme svoje predstavljanje na poslovnom sajtu biz-impuls.com smatraju sastavnim delom svoj on lajn strategije.

biz-impuls.com – dodatni impuls Vašem poslovanju

Website design: ATEC Technologies
Scroll