Preduzeće The best cooperator doo, kao operater internet sajta www.biz-impuls.com (u daljnjem tekstu naveden kao “Operater Sajta”), ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet datih informacija. Zahtevi za odgovornost prema Operateru Sajta, koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu upotrebom ili neupotrebom datih informacija ili korišćenjem netačnih i nepotpunih informacija, su isključeni.

Sve ponude su neobavezujuće. Operater Sajta izričito zadržava pravo da promeni, dopuni ili izbriše delove stranica ili celu ponudu ili da privremeno ili trajno prekine objavljivanje bez prethodnog obaveštenja.

Operater Sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije kojima firma koja na sajtu biz- impuls.com prezentuje sebe, objavljuje svoju ponudu i/ili potrežnju (u daljem tekstu “Objavljivač”) i nije u obavezi da pribavi dalje informacije o Objavljivaču, njegovoj kreditnoj sposobnosti ili njegovim proizvodima ili uslugama.

Operater Sajta nije odgovoran za proizvode ili usluge koje nude Objavljivači, ni za usluge garancije ili samu garanciju, niti za štetu, čak i ako su Operater Sajta ili njegovi pomoćnici bili aktivno uključeni u njihovo posredovanje.

Operater Sajta nema uticaj na dostupnost, prirodu ili kvalitet ponuđenih dobara ili usluga od strane njihovih Objavljivača.

Operater Sajta nije ugovorna strana i nije pomoćni agent u poslovima Objavljivača. Ne postoji zakonsko pravo na posredovanje ili obradu zahteva za posredovanje između Objavljivača i ostalih korisnika sajta.

Operater Sajta se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za razmenu informacija između korisnika i Objavljivača prisutnih na sajtu biz-impuls.com, niti za bilo kakav komercijalni odnos koji može nastati između njih.

Odgovornost za sadržaj

Kao Operater Sajta, odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama prema opštim zakonima. Međutim, mi kao Operateri Sajta nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili uskladištene informacije
treće strane ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija u skladu sa opštim zakonima ostaju nepromenjene. Međutim, obaveza u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada je poznato saznanje o konkretnoj povredi zakona. Čim saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti taj sadržaj.

Odgovornost za veze – linkove

Sajt sadrži veze – linkove – ka spoljnim veb stranicama trećih lica, na čiji sadržaj Operater Sajta nema uticaj. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za sadržaj treće strane. Pristup i korišćenje takvih web lokacija su na sopstveni rizik korisnika.

Operater sajta stoga preporučuje svim korisnicima da se upoznaju sa politikom privatnosti različitih web lokacija u vezi sa ličnim podacima.

Za sadržaj povezanih stranica – linkova – uvek je odgovoran provajder ili operater tih stranica. Povezane stranice, linkovi, su proverene na moguće kršenje zakona u vreme povezivanja. Ilegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja. Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Nakon obaveštenja o kršenju prava, takve veze će odmah biti uklonjene.

Odgovornost u slučaju poremećaja u radu sajta

Ne postoji odgovornost Operatera Sajta za kratkoročne, beznačajne smetnje u pristupačnosti profila, odnosno, objave vaše kompanije ili poremećaje van naše kontrole. Ovo se takođe odnosi na bilo kakve poremećaje u radu i tokom radova na održavanju. Oni Vam ne daju pravo na umanjenje Vaših obaveza, prekid saradnje ili eventualne zahteva za kompenzaciju. Preduslov za otklanjanje kvarova i nedostataka je blagovremeno obaveštavanje o njima.

Zahtevi vezani za nedostatke, koji nam nisu prijavljeni pismeno u roku od dve nedelje nakon što ste prvi put saznali za njih, su isključeni. Garancija se odvija prvenstveno kroz naknadno poboljšanje. Ako ovo konačno ne uspe nakon dva neuspešna pokušaja, imate pravo na smanjenje plaćanja ili vanredni raskid saradnje.

Operater Sajta se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu i/ili štetu koju pretrpi korisnik kao rezultat prekida ili kvarova bilo koje vrste, zbog privremenog i/ili trajnog prestanka rada sajta biz-impuls.com.

Operater Sajta odbija svaku odgovornost u vezi sa kvarovima na sajtu biz-impuls.com, kvarovima u vezi sa drugim proizvodom, materijalom ili softverom, kao i mogućim gubitkom ili izmenom podataka.

Operater Sajta ne može garantovati apsolutnu bezbednost pošto je Internet otvorena mreža, koja je inherentno ranjiva na ove rizike.

Korisnik sajta biz-impuls.com izjavljuje da je svestan svih ovih rizika i da ih prihvata.

Website design: ATEC Technologies
Scroll