Zaštita podataka

U pogledu zaštite podataka odgovorna je firma koja upravlja portalom www.biz-impuls.com:
The Best Cooperator doo
Kneza Arsena 7, Guncati
11460 Beograd – Barajevo, Srbija
Email: office@thebestcooperator.com
Telefon: +381 60 485 999 1

Opšte informacije o obradi podataka

Mi prikupljamo i koristimo lične podatke naših korisnika samo u meri u kojoj je to neophodno za obezbeđivanje funkcionalnosti veb portala i našeg sadržaja i usluga. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka naših korisnika odvija se redovno samo uz saglasnost korisnika. Izuzetak važi u slučajevima u kojima nije moguće dobiti prethodnu saglasnost iz objektivnih razloga, a obrada podataka je dozvoljena zakonskim odredbama.

Informacije o obimu i svrsi obrade ličnih podataka mogu se naći u odgovarajućim poglavljima ove izjave o zaštiti podataka.

Lični podaci dotične osobe biće izbrisani ili blokirani čim svrha skladištenja više ne bude postojala.

Dostupnost veb stranice i kreiranje log fajlova

Svaki put kada se pristupi našoj veb stranici, naš sistem automatski prikuplja podatke i informacije iz računarskog sistema računara koji pristupa.

Prikupljaju se sledeći podaci:
– Informacije o tipu i verziji pretraživača koji se koristi
– Operativni sistem korisnika – Internet provajder korisnika
– IP adresa korisnika – Datum i vreme pristupa
– veb lokacije sa kojih sistem korisnika pristupa našoj veb stranici
– veb stranice kojima korisnik pristupa putem naše veb stranice

Podaci se takođe čuvaju u log fajlovima našeg sistema. Ovi podaci se ne čuvaju zajedno sa drugim ličnim podacima korisnika.

Privremeno skladištenje IP adrese od strane sistema je neophodno da bi se omogućila isporuka veb stranice na računar korisnika. U tu svrhu, IP adresa korisnika mora ostati sačuvana tokom trajanja sesije.

Skladištenje u log datotekama se odvija da bi se osigurala funkcionalnost veb lokacije. Pored toga, koristimo podatke da bismo optimizovali veb lokaciju i osigurali bezbednost naših sistema informacionih tehnologija.

Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. U slučaju prikupljanja podataka vezanih za dostupnost veb stranice, to je slučaj kada je dotična sesija završena.

Prikupljanje podataka vezano za dostupnost veb stranice i skladištenje podataka u log fajlovima je apsolutno neophodno za rad veb stranice. Shodno tome, ne postoji mogućnost prigovora od strane korisnika.

Upotreba kolačića

Naša veb lokacija koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u internet pretraživaču ili od strane internet pretraživača na računarskom sistemu korisnika. Ako korisnik pozove veb lokaciju, kolačić se može sačuvati u operativnom sistemu korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakterističan niz znakova koji omogućava da se pregledač jasno identifikuje kada se veb lokacija ponovo pozove. Koristimo kolačiće kako bismo našu veb stranicu učinili lakšim za korisnike. Neke funkcije naše veb stranice ne mogu se ponuditi bez upotrebe kolačića. Ove funkcije zahtevaju da pretraživač bude prepoznat čak i nakon promene stranice. Korisnički podaci prikupljeni tehnički neophodnim kolačićima ne koriste se za kreiranje korisničkih profila.

Takođe koristimo kolačiće na našoj veb stranici koji omogućavaju analizu ponašanja korisnika prilikom surfovanja (kolačići treće strane).

Kolačići se čuvaju na računaru korisnika i prenose na naš sajt. Stoga, kao korisnik, takođe imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promenom podešavanja u Vašem Internet pretraživaču možete deaktivirati ili ograničiti prenos kolačića. Kolačići koji su već sačuvani mogu se izbrisati u bilo kom trenutku. Ovo se takođe može uraditi automatski.

Imajte na umu da čak i nakon što podesite pretraživač na odgovarajući način, možete biti pojedinačno informisani o podešavanju kolačića i stoga možete odlučiti da li ćete ih prihvatiti. Pomoć o tome možete pronaći u odgovarajućem meniju pomoći Vašeg pretraživača na sledećim vezama:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/brisanje-kola%C4%8Di%C4%87a-i-upravljanje-kola%C4%8Di%C4%87ima-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox https://support.mozilla.org/sr/kb/brisae-kolachi
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=
Safari: https://support.apple.com/hr-hr/HT201265
Opera: https://https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Kolačići treće strane

Google analitika

Ova veb lokacija koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Google analitika koristi takozvane ‘kolačiće’, tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb stranice. Informacije koje generišu kolačići o Vašem korišćenju ove veb stranice (uključujući skraćenu IP adresu) obično se prenose na Google server u SAD i tamo čuvaju.

Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete podesiti softver svog pretraživača na odgovarajući način. Takođe možete sprečiti Google da prikuplja podatke koje generišu kolačići i koji se odnose na Vašu upotrebu veb-sajta (uključujući Vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke, tako što ćete preuzeti dodatak za pregledač koji je dostupan na sledećem linku i instalirati:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Više informacija o tome kako Google analitika rukuje korisničkim podacima možete pronaći u Google izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr.

Kontakt obrazac i e-mail kontakt

Na našoj veb stranici postoji kontakt obrazac koji se može koristiti za elektronski kontakt. Ukoliko korisnik iskoristi ovu opciju, podaci uneseni u masku za unos biće nam preneti i sačuvani. Prikupljeni podaci mogu se preuzeti iz iz odgovarajuće maske za unos.

Alternativno, možete nas kontaktirati putem navedene adrese e-pošte. U ovom slučaju, lični podaci korisnika preneti putem e-pošte biće sačuvani.

U tom kontekstu, podaci neće biti prosleđeni trećim licima. Podaci će se koristiti samo za obradu upita i potrebnu komunikaciju.

Obrada ličnih podataka iz maske za unos služi nam isključivo za obradu kontakta. Ako se kontakt vrši putem e-pošte, to je takođe neophodan legitimni interes za obradu podataka.

Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. Za lične podatke iz maske za unos kontakt forme i one poslate e-poštom, to je slučaj kada je dotična konverzacija sa korisnikom završena. Konverzacija je završena kada se iz objektivnih okolnosti može zaključiti da su teme dotične konverzacije zaključno razjašnjene.

Korisnik ima mogućnost da u bilo kom trenutku opozove svoju saglasnost za obradu ličnih podataka. Ako nas korisnik kontaktira putem e-pošte, može u bilo kom trenutku da uloži prigovor na čuvanje svojih ličnih podataka. U takvom slučaju konverzacija se ne može dalje nastaviti.

Opoziv se može izvršiti putem neformalne izjave na navedenu e-mail adresu. Svi lični podaci koji su sačuvani tokom uspostavljanja kontakta biće u ovom slučaju izbrisani.

Otkrivanje ličnih podataka trećim licima

1. Operater veb -sajta

U okviru obrade narudžbine, lični podaci se prosleđuju agenciji zaduženoj za upravljanje veb-sajtom i pružaocu tehničkih usluga. Ugovor o porudžbini regulisan je odgovarajućim ugovorom sa dobavljačem usluge.

2. Dugme za deljenje društvenih medija

Opšte obaveštenje

Naša dugmad društvenih medija uspostavljaju direktan kontakt između društvene mreže i Vas samo kada kliknete na odgovarajuće dugme za deljenje. Možete ih koristiti samo za pregled sadržaja na društvenim mrežama samog portala biz-impuls.com, ili sadržaja drugih korisnika čije se prezentacije nalaze na portalu.

Facebook

Naš sajt koristi dodatke sa društvene mreže Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,SAD. Facebook saznaje o Vašoj IP adresi i Vašoj poseti našoj veb stranici samo kada pritisnete dugme. Ako pritissnete dugme dok ste istovremeno prijavljeni na Facebook, Facebook može da dodeli Vašu upotrebu Vašem korisničkom nalogu. Nemamo saznanja i nemamo uticaj na moguće prikupljanje i korišćenje Vaših podataka od strane Fejsbuka. Za više informacija pogledajte Facebook politiku privatnosti na https://sr-rs.facebook.com/privacy/explanation. Pored toga, pozivamo se u ovoj izjavi na našu opštu odrednicu o zaštiti podataka za opšte rukovanje i deaktivaciju kolačića.

Instagram

Naša veb lokacija koristi takozvane društvene dodatke („dodatke“) sa Instagrama, kojima upravlja Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD („Instagram“) . Nemamo saznanja i nemamo uticaj na moguće prikupljanje i korišćenje Vaših podataka od strane Instagrama. Više informacija možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka na https://help.instagram.com/519522125107875/?cms_id=519522125107875&maybe_redirect_pol=false&force_new_ighc=false. Pored toga, pozivamo se u ovoj izjavi na našu opštu odrednicu o zaštiti podataka za opšte rukovanje i deaktivaciju kolačića.

Twitter

Naš sajt koristi dodatke sa društvene mreže Tvitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD. Tvitter saznaje za Vašu IP adresu i Vašu posetu našoj veb stranici samo kada kliknete na dugme Re-Tveet. Nemamo saznanja i nemamo uticaj na moguće prikupljanje i korišćenje Vaših podataka od strane Tvitera. Detaljnije informacije možete pronaći u Twitter-ovoj izjavi o zaštiti podataka na https://twitter.com/en/privacy. Pored toga, pozivamo se u ovoj izjavi na našu opštu odrednicu o zaštiti podataka za opšte rukovanje i deaktivaciju kolačića.

LinkedIn

Naš sajt koristi LinkedIn Share Plugin društvene mreže LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska. Ako kliknete na ovo za to predviđeno dugme, Vaš pretraživač se povezuje sa LinkedIn-om. Međutim, LinkedIn ne čuva Vaše lične podatke, niti se Vaša upotreba beleži putem kolačića. Za više informacija pogledajte LinkedIn-ovu politiku privatnosti na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pored toga, pozivamo se u ovoj izjavi na našu opštu odrednicu o zaštiti podataka za opšte rukovanje i deaktivaciju kolačića.

3. YouTube video snimci

U pojedinim slučajevima smo ugradili IouTube video zapise na našu veb lokaciju, koji se čuvaju na serverima YouTube provajdera i mogu se reprodukovati sa naše veb stranice putem embed-a. Video snimci su ugrađeni sa aktiviranom opcijom za napredna podešavanja privatnosti. Ako pustite ove video snimke, YouTube kolačići i DoubleClick kolačići će biti sačuvani na Vašem računaru i podaci se mogu preneti Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, kao YouTube operateru.

Prilikom reprodukcije video zapisa sačuvanih na YouTube -u, Google Inc. kao YouTube operateru, i operateru DoubleClick mreže, trenutno se prenose najmanje sledeći podaci: IP adresa i ID kolačića, konkretna adresa stranice kojoj se pristupa, sistemski datum i vreme poziva, identifikator Vašeg pretraživača. Ovi podaci se prenose bez obzira da li imate Google korisnički nalog preko kojeg ste prijavljeni ili nemate korisnički nalog. Ako ste prijavljeni na ovaj način, Google može direktno dodeliti ove podatke Vašem nalogu. Ako ne želite da oni budu dodeljeni Vašem profilu, morate da se odjavite sa Vašeg naloga pre nego što aktivirate dugme za reprodukciju.

YouTube i Google Inc. čuvaju ove podatke kao profile korišćenja i mogu da ih koriste za oglašavanje, istraživanje tržišta i/ili dizajn svojih veb lokacija zasnovanih na potrebama. Takva evaluacija se sprovodi posebno (takođe za korisnike koji nisu registrovani) da bi se obezbedilo oglašavanje zasnovano na potrebama korisnika i da bi se drugi korisnici informisali o Vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo da uložite prigovor na kreiranje ovih korisničkih profila, pri čemu morate da kontaktirate Google kao operatera YouTube -a da biste iskoristili ovo pravo.

4. Google Maps

Ovaj internet portal koristi softver za mape Google Maps kompanije Google Inc. Korišćenjem ovog web portala, pristajete na prikupljanje, obradu i korišćenje podataka koje Google i njegovi predstavnici mogu automatski prikupljati. https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn.

Veze („linkovi“) ka drugim web lokacijama

Naše veb stranice mogu sadržati veze (linkove“) ka web lokacijama drugih autora. Nemamo uticaj i ne proveravamo da li se drugi autori web prezentacija pridržavaju važećih propisa o zaštiti podataka.

Promene izjave o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo ili prilagodimo ovu izjavu o zaštiti podataka u bilo kom trenutku u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka.

Website design: ATEC Technologies
Scroll