Promovišite svoje poslovne aktivnosti
Objavite prezentaciju Vaše firme,
Ponudite proizvode i usluge Vaše firme
Objavite potražnju Vaše firme za potrebnim proizvodima i uslugama

Učinite to na poslovnom sajtu biz-impuls.com

 

Danas su firme potpuno svesne činjenice da njihovo veće prisustvo na internetu ima izuzetno veliki uticaj na uspeh njihovog poslovanja.

On lajn marketing, odnosno, on lajn promocija firme, promocija poslovne ponude firme, ili njena objava potražnje za proizvodima i uslugama, danas je sastavni deo svakog biznisa.
Danas i kupci i nabavljači imaju naviku da traže informacije o proizvodima i uslugama na internetu, putem internet pretraživača. Zbog toga, veće prisustvo firme na internetu je potreba svakog savremenog poslovanja, posebno onih preduzeća koja posluju izvan njihove lokalne zajednice.

Internet marketing ima znatno veću publiku i može da dopre do ljudi u drugim zemljama. Preduzeća na ovaj način mogu da promovišu proizvode i usluge širom sveta kako bi povećali promet i imali više klijenata.

Zbog toga ambiciozne firme svoje predstavljanje na poslovnom sajtu biz-impuls.com smatraju sastavnim delom svoje on lajn strategije.

U zavisnosti od potreba Vašeg poslovanja, nudimo Vam sledeće pakete usluga objavljivanja prezentacije Vaše firme, njene ponude i/ili potražnje, na poslovnom sajtu biz-impuls.com:

STARTER

5.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA
 • 1 kategorija / 1 podkategorija
 • Osnovne informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • Osnovne informacije o ponudi firme
 • do 5 ključnih reči - Tagova
 • jezik prezentacije firme: srpski

STARTER +

11.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA, ili na sekciji POTRAŽNJA
 • 1 kategorija / do 2 podkategorije
 • Osnovne informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • Osnovne informacije o ponudi ili potražnji firme
 • do 5 ključnih reči - Tagova
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

STANDARD

17.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA, ili na sekciji POTRAŽNJA
 • do 2 kategorije / do 4 podkategorije
 • Osnovne informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • Informacije o ponudi ili potražnji firme
 • do 8 ključnih reči - Tagova
 • Dodatna galerija fotografija: do 8 fotografija
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

STANDARD +

24.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 2 prezentacije - 1 na sekciji PONUDA, 1 na sekciji POTRAŽNJA
 • do 2 kategorije / do 4 podkategorije
 • Osnovne informacije o firmi iste na oba prikaza
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija po prezentaciji - ista u obe prezentacije
 • Informacije o ponudi i o potražnji firme
 • do 8 ključnih reči - Tagova po prezentaciji
 • Dodatna galerija fotografija: do 8 fotografija
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

PRO

29.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 1 prezentacija - na sekciji PONUDA, ili na sekciji POTRAŽNJA
 • do 3 kategorije / do 6 podkategorija
 • informacije o firmi
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija
 • detaljnije informacije o ponudi ili o potražnji firme
 • do 12 ključnih reči - Tagova
 • Dodatna galerija fotografija: do 12 fotografija
 • mogućnost jedne izmene sadržaja prezentacije u periodu trajanja paketa
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

PRO +

35.999 din
 • Trajanje paketa: 1 godina
 • 2 prezentacije - 1 na sekciji PONUDA, 1 na sekciji POTRAŽNJA
 • do 3 kategorije / do 6 podkategorija
 • Informacije o firmi iste u obe prezentacije
 • Naslovna galerija: do 8 fotografija po prezentaciji - ista u obe prezetacije
 • detaljnije informacije o ponudi i o potražnji firme
 • do 12 ključnih reči - Tagova po prezentaciji
 • Dodatna galerija fotografija: do 12 fotografija
 • mogućnost jedne izmene sadržaja prezentacije u periodu trajanja paketa
 • jezik prezentacije firme: srpski, nemački, engleski

Obnova godišnje preplate na postojeći paket:
- u slučaju da nema izmena u sadržaju prezentacije - 50% popusta na cenu paketa

Doplata za isticanje firme na početnoj stranici : 29.999 din godišnje
Doplata za isticanje firme na stranici Ponuda: 9.999 din godišnje
Doplata za isticanje firme na stranici Potražnja: 9.999 din godišnje

Dodatno ažuriranje, izmena sadržaja prezentacije firme u periodu trajanja paketa: 5.999 din po izmeni, po jeziku prezentacije (17.997 din po izmeni kompletne trojezične prezentacije (srpski, engleski, nemački))

NAPOMENA: cene su date bez obračunatog PDV-a. (poreza na dodatu vrednost)

POJAŠNJENJE POJMOVA:
- 1 Kategorija / 1 podkategorija - prezentacija firme je dodeljena jednoj kategoriji i jednoj podkategoriji, odnosno, firma je vidljiva u jednoj kategoriji i u jednoj podkategoriji poslovnog web sajta biz-impuls.com (u primeru paketa STARTER).,
- osnovne informacije o firmi - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 600 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima STARTER, STARTER +, STANDARD i STANDARD +.,
- naslovna galerija - prikaz fotografija u gornjem naslovnom delu prezentacije firme.,
- osnovne informacije o ponudi firme - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 600 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima STARTER, STARTER +.,
- ključna rač - Tag - podatak internet pretraživačima o tome koje informacije su dostupne na određenoj prezentaciji. U skladu sa tim pretraživač rangira prezentaciju firme u pretrazi. Ključne reči se koriste za postizanje boljeg rangiranja prezentacije kompanije od strane pretraživača i time veće vidljivosti prezentacije na Internetu.,
- dodatna galerija fotografija - prikaz fotografija u donjem delu prikaza firme, tematski vezanih za samu ponudu ili potražnju.,
- informacije o ponudi, ili o potražnji, firme - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 1000 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima STANDARD, STANDARD + .,
- informacije o firmi - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 1000 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima PRO, PRO + .,
- detaljnije informacije o ponudi ili potražnji firme - informacije u vidu teksta maksimalne dužine 1400 karaktera (uključujući i razmak). Zastupljeno u paketima PRO, PRO + .,
- mogućnost jedne izmene sadržaja prezentacije firme u periodu trajanja paketa - kupac paketa, u slučaju da u periodu trajanja paketa želi da unese izmene u prezentaciju svoje firme na poslovnom web sajtu biz-impuls.com, odnosno promeni sadržaj prezentacije svoje firme, može to da ostvari besplatno, odn., bez dodatnih troškova onoliko puta koliko je svakim paketom to omogućeno. (Paketi PRO i PRO+ - jedna besplatna izmena u periodu trajanja paketa).

U slučaju da se kupac odluči za kupovinu paketa STANDARD + ili PRO +, odnosno, da kupac želi prezentaciju svoje firme na obe sekcije portala, i na sekciji portala PONUDA, i na sekciji POTRAŽNJA, prikaz informacija o firmi i prikaz naslovne galerije firme se ne menjaju, odnosno, ostaju isti u obe prezentacije, i u sekciji POTRAŽNJA, i u sekciji PONUDA.
Ove obe prezentacije razlikuju se u tekstu informacija o ponudi, ili o potražnji, i razlikuju se u različitim fotografijama u dodatnoj galeriji fotografija svake prezentacije, odnosno, fotografijama tematski vezanim za ponudu, ili za potražnju.
Paketi STANDARD + i PRO + omogućavaju definitivno veću vidljivost prezentacija firme, kako na samom portalu biz-impuls.com, tako i na samom internetu.

Website design: ATEC Technologies
Scroll