Biofor System
Biofor System
Biofor System
Biofor System
Biofor system logo

Biofor System d.o.o.

Biofor System d.o.o. je kompanija specijalizovana za istraživanja i razvoj u mikrobiologiji.

Početke našeg poslovanja obeležili su veoma dobri rezultati naših naučnih projekata, podržanih od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i naših istraživanja rađenih u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu.

Primenom naučnih dostignuća i uvažavajući prirodu došli smo do formulacija izuzetno kvalitetnih mikrobioloških đubriva na tržištu poznatih pod imenom BIOFOR.

Pored veoma dobrih rezultata u „industrijskoj“ biljnoj proizvodnji, naša mikrobiološka đubriva su izuzetno dobra podrška danas sve zastupljenijoj organskoj biljnoj proizvodnji.

Zahvaljujući svom kvalitetu, BIOFOR proizvodi su našli svoje mesto na tržištima Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ponuda

BIOFOR proizvodi, rezultati našeg višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada i kontinuiranog razvoja, dokazani u praksi:

BioGnezdo – biostimulator za tretman semena

Biofor Soya – mikrobiološko đubrivo posebno razvijeno za soju ( Biofor Soya.pdf )

Biofor Soya Liquid – tečni nitragin

Biofor Active -snabdevanje gajene biljke azotom, fosforom i kalijumom biološkim putem – biološki NPK (fosfomobilizacija, razgradnja alumosilikata, slobodna azotofiksacija ( Biofor Active.pdf )

Biofor BioP – mikrobiološki preparat, sastavljen od više različitih baketrija koje su ključ za snabdevanje biljaka fosforom

Nitrogenius – Azotobacter – mikrobiološki preparat koji stimuliše i poboljšavva ishranu biljke azotom iz vazduha – azotofiksacija

BioEho – biostimulator – veliki pozitivan uticaj na rast i razvoj biljaka

Bioplug – mikrobiološki preparat za razgradnju žetvenih ostataka i kompostiranje ( Bioplug.pdf )

Ključne reči
mikrobilološka đubriva, poljoprivredna proizvodnja, uzgoj biljaka, 
mikrobiologija, korisne bakterije, organska proizvodnja, razvoj, 
biljna proizvodnja, azot, fosfor, kalijum, zemljište, biljka, kompost

Banatska 13, 11080 Zemun, Srbija

office@biofor.rs

064 183 34 22

http://biofor.rs

Website design: ATEC Technologies
Scroll