Prevodilačka agencija Jukić

Prevodilačka agencija Jukić pruža usluge pismenog prevođenja svih vrsta dokumenata sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik, sa overom sudskog tumača — fizičkim i pravnim licima.

I još nešto… Ukoliko Vam je potreban prevod sa nekog drugog jezika (makedonski, hrvatski, slovenački ili bilo koji drugi), rado posredujemo unutar naše mreže overenih prevodilaca.

Za prevode garantujemo sigurnost vaših podataka.

Ponuda

Prevodilačka agencija Jukić pruža najkavalitetnije i najpovoljnije uslove.

U Prevodilačkoj agenciji Jukić nudim prevode iz mnogih stručnih oblasti, a izdvajam:

✓ finansije
✓ ekonomiju
✓ obrazovanje (diplome, svjedočanstva…)
✓ pravo (sudske presude, ugovore…)
✓ društvenu birokratiju (stanja građana, izvode iz matičnih kniga rođenih i venčanih, uverenja o državljanstvu, uverenje o nekažnjavanju…)
✓ medicinu (nalaze doktora, račune zdravstvenih ustanova)i mnoge druge.

Radujem se budućoj saradnji!

Galerija
Ključne reči
Ovlašćeni sudski tumač, prevodilačka agencija, nemački jezik, srpski jezik, 
Stručni prevodilac, overen prevod dokumenata, 
Prevod na srpski jezik, prevod na nemački jezik

Hermann-Steinhäuser-Str. 43, 63065 Offenbach am Main, Deutschland

info@agentur-jukic.de

+49 174 532 47 71

http://agentur-jukic.de/sr/

Website design: ATEC Technologies
Scroll