biz-impuls.com – ideja, potreba, funkcija

Radeći godinama u nekoliko različitih oblasti privrede,od proizvodnje, do trgovine, kroz poslove nabavke i prodaje, kako na tržištu Srbije, tako i u saradnji sa kupcima i dobavljačima iz mnogih država Evrope, nisam mogao, a da ne uočim izuzetnu potrebu za informacijama o raspoloživosti, tipu i vrsti dobavljača i kupaca.

Tražeći adekvatne, pouzdane i cenovno konkurentne dobavljače za proizvode firmi u kojima sam radio, a uporedo tražeći i kupce proizvoda koje sam nudio, shvatio sam koliko je ta potraga zq dobavljačima, ili za kupcima, složen i težak posao koji zahteva mnogo vremena i novca.

Brojna mala i srednja preduzeća, usled nedostataka za to potrebnih resursa (nedostatka za to adekvatne radne snage, nedovoljno novca za te potrebe, isl.) nisu (još uvek) u mogućnosti da u punom obimu samostalno i detaljno koriste sve mogućnosti potrage za dobavljačima, kao npr. pretraga po internetu, poseta sajmovima, direktna poseta dobavljačima u udaljenim zemljama, idr.

Ista je situacija vezana i za potragu za kupcima.

Mnoga mala i srednja preduzeća u stanju su da cenovno konkurentno ponude svoje veoma dobre proizvode i usluge, ali nemaju dovoljno vlastitih kapaciteta da svoju ponudu prikažu širem krugu kupaca, kako u državi u kojoj posluju, tako i kupcima u inostranstvu.

Radeći u takvom okruženju, susrećući se sa brojnim ponudama dobavljača i brojnim upitima kupaca, ne imajući uvek dovoljno vremena i mogućnosti da sve te upite kvalitetno obradim, stalno sam razmišljao kako na efikasan način dati priliku i dobavljačima i kupcima koji me kontaktiraju, da, ili da prodaju svoje proizvode i usluge, ili da pronađu na nekom od tržišta potrebne proizvode ili usluge.

Vođen ciljem – da se na jednom mestu sakupi što je više moguće informacija o ponudama proizvoda i usluga, a ujedno da se omogući i objavljivanja potražnje za ponudama i uslugama, i da se na taj način obezbedi kvalitetan i povoljan protok informacija i doprinese poboljšanju poslovanja malih i srednjih preduzeća – odlučio sam se za pokretanje ovog poslovnog sajta – biz-impuls.com – sa namerom da se na njemu kvalitetno i povoljno prezentuju potrebe i ponude malih i srednjih preduzeća, da to bude dodatni impuls njihovom poslovanju, doprinese širenju njihovih poslovnih aktivnosti i uvećanju njihove dobiti.

Poslovni sajt biz-impuls.com je u osnovi zamišljen da pomogne ponuđačima proizvoda i usluga u Srbiji da za svoje kapacitete, koje prevazilaze potrebe tržišta Srbije, pronađu kupce izvan granica Srbije.

Ujedno je ovaj poslovni sajt – biz-impuls.com – veoma zgodno mesto na kome svoju popnudu ili potražnju mogu prezentovati firme iz celog sveta, sa željom da u Srbiji pronađu ili svoje nove kupce, ili svoje nove dobavljače.

Upravo zbog toga je sajt višejezičan.

Tim poslovnog sajta biz-impuls.com će se truditi da svojim klijentima pravovremeno pruži i dodatnu uslugu pomoći u komunikaciji sa njihovim mogućim klijentima na jednom od, na poslovnom sajtu zastupljenih, jezika, a sve u maniru dobre poslovne prakse i zaštite privatnosti podataka. Krajnji cilj je da ni jezik komunikacije između partnera, koje će svoje interese pronaći u prezenacijama ponude i potražnje ovog sajta, ne bude barijera u poslovanju.

Sve Vaše predloge, komentare i savete koje bi doprinele većoj efektivnosti ovog poslovnog sajta možete poslati na moju e-mail adresu: branko.jasic@biz-impuls.com .

U ime našeg tima, i u moje lično ime, veoma Vam se zahvaljujem na podršci i poverenju koje ste ukazali poslovnom sajtu biz-impuls.com.

Branko Jasić


14/01/2022
Najnoviji blogovi
biz-impuls.com – podrška niršoringu (eng. nearshoring)

biz-impuls.com – podrška niršoringu (eng. nearshoring)

U prethodnom članku objašnjen je pojam nearshoring. U ovom članku pokušaćemo na primeru Srbije objasniti želju poslovnog sajta biz-impuls.com da…

Prikaži
Niršoring (eng. nearshoring)

Niršoring (eng. nearshoring)

U poslednjih nekoliko godina sve intenzivnije se u poslovnim planovima i poslovnoj komunikaciji mnogih evropskih privrednika pominje reč niršoring (eng.…

Prikaži
Website design: ATEC Technologies
Scroll