Niršoring (eng. nearshoring)

U poslednjih nekoliko godina sve intenzivnije se u poslovnim planovima i poslovnoj komunikaciji mnogih evropskih privrednika pominje reč niršoring (eng. nearshoring).

Šta je to niršoring i zbog čega je taj pojam postaje sve interesantniji i uobičajeniji u poslovnom rečniku uspešnih privrednika?
Niršoring je u osnovi prenos dela poslovanja kompanije locirane u jednoj državi (na primer, u Nemačkoj, ili nekoj drugoj zemlji Evropske Unije), na kompanije koje se nalaze u zemljama okruženja (na primer, u Srbiji, ili drugim zemljama jugoistočne Evrope).

Trend niršoringa nije počeo sa pandemijom COVID-19, ali ga je pandemija izuzetno ubrzala. Nekoliko godina pre pandemije COVID-19 brojni predstavnici kompnija iz Evrope najavljivali su povratak proizvodnje bliže sedištima kompanije, odn., natrag u Evropu, u zemlje koje su samo sat-dva, ili tri, maksimalno četiri, udaljene od sedišta kompanije.

U tom smeru kompanije sada istražuju blizinu kao strategiju za smanjenje rizika od operativnih slabosti i slabosti u lancu snabdevanja, rizika koji su otkriveni tokom globalne pandemijske krize COVID-19, kada su ofšor (offshore) kompanije (dobavljači iz udaljenih zemalja) doživele iznenadna zatvaranja i poremećaje usled karantinskih ograničenja koja su ometala njihovu sposobnost da obavljaju svakodnevno poslovanje. Poređenja radi, niršoring kompanije pokazale su izuzetnu otpornost i brzu adaptaciju na promene na tržištu koje su bile neophodne zbog pandemije, verovatno zbog njihove neposredne blizine evropskim tržištima.
Usled toga, niršoring postaje vodeći deo poslovne strategije kojoj je cilj da se obezbedi kontinuitet poslovanja u suočavanju sa nekim budućim krizama ili poremećajima u lancima snabdevanja.

Prednosti niršoringa
– Rad u istoj vremenskoj zoni – Jedna od najvažnijih prednosti niršoring poslovnog modela jeste vremenska zona. Radom u istim vremenskim zonama veća je efektivnost i produktivnost saradnika, što utiče na uvećanje poslovnih rezultata i time omogućuje proširenje obima poslovanja.
Takođe, putovanje između lokacija je daleko jednostavnije, a samim tim nadzor i kontrola poslovanja i saradnje su mnogo efektivniji prema niršoring modelu.
U našem primeru saradnje kompanija iz Nemačke sa kompanijama u Srbiji, postoji nekoliko letova dnevno između Nemačke i Srbije sa trajanjem putovanja, odnosno leta, kraćim od 2 sata.

– Laka komunikacija i razumevanje – Komunikacija je ključ uspešne saradnje. Interakcije saradnika su mnogo efektivnije jer se dešavaju u realnom vremenu. Dobro poznavanje zajedničkog jezika komunikacije (engleskog, nemačkog,…) podrazumeva jasno razumevanje među stranama i obezbeđivanje rezultata rada u odnosu na očekivanja.

– Geografska blizina, kulturne, jezičke, istorijske, političke i ekonomske sličnosti olakšavaju zajeničko poslovanje. Iako određene kulturološke razlike postoje i unutar Evrope, opšte shvatanje profesionalizma i zahteva efikasnog rada je prilično slično.

– Niži troškovi – niršoring podrazumeva premeštanje rada u organizacije s nižom razinom troškova, ili obezbeđivanje cenovno povoljnih dobavljača, ali unutar bliže regije, što omogućava fleksibilnost, veću povezanost i usklađenost partnera te jači nadzor nad celokupnim procesom.
U evropskom regionu, poslovi se stoga premeštaju iz centralne Evrope u takozvane zemlje sa niskim platama u jugoistočnoj Evropi. Evropskom tržištu je na raspolaganju proizvodni potencijal zemalja jugoistočne Evrope koji posluje u mnogim oblastima ispod nivoa troškova zapadnih industrijalizovanih zemalja.

Niršoring je sve prisutniji u našem poslovnom okruženju
Nearshoring je već zastupljen u mnogim oblastima privrede.
Trenutno je niršoring najzastupljeniji sektorima kao što su IT ili usluge pozivnih centara (Kol centara), gde se niršoring uglavnom koristi da bi troškovi osoblja bili niski.

U ekspanziji je niršoring u oblasti proizvodnje i snabdevanja.

Sve je veći broj proizvodnih kompanija koje svoje kapacitete preseljavaju u region jugoistočne Evrope, ili u tom regionu pronalaze i obrazuju svoje dobavljače i time osiguravaju pouzdane lance snabdevanja svojim proizvodnim i prodajnim kapacitetima na tržištu Evropske Unije.


11/05/2022
Najnoviji blogovi
biz-impuls.com – podrška niršoringu (eng. nearshoring)

biz-impuls.com – podrška niršoringu (eng. nearshoring)

U prethodnom članku objašnjen je pojam nearshoring. U ovom članku pokušaćemo na primeru Srbije objasniti želju poslovnog sajta biz-impuls.com da…

Prikaži
biz-impuls.com – ideja, potreba, funkcija

biz-impuls.com – ideja, potreba, funkcija

Radeći godinama u nekoliko različitih oblasti privrede,od proizvodnje, do trgovine, kroz poslove nabavke i prodaje, kako na tržištu Srbije, tako…

Prikaži
Website design: ATEC Technologies
Scroll